Створення: 16.07.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 22/08/2015

Правління ПрАТ «Управління механізації будівництва», повідомляє, що 22 серпня 2015 року о 09-00 за адресою: місто Херсон, вулиця Макарова, 44, адміністративна будівля, другий поверх, кабінет Голови правління, кабінет № 2 (ліва сторона) відбудуться загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

  1. ​ Обрання голови та секретаря Загальних зборів товариства.
  2. ​ Обрання лічильної комісії Загальних зборів товариства.
  3. ​ Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів товариства.
  4.  Затвердження передавального акту.
  5. ​ Створення ТОВ у зв’язку з реорганізацією ПрАТ «Управління механізації будівництва» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
  6.  Формування та розподіл статутного капіталу ТОВ.
  7. ​ Юридична адреса ТОВ «Управління механізації будівництва».
  8. ​ Затвердження статуту ТОВ «Управління механізації будівництва».
  9.  Затвердження уповноважених осіб для підписання Статуту ТОВ «Управління механізації будівництва»
  10. ​ Обрання виконавчих органів ТОВ «Управління механізації будівництва».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину19 серпня 2015 р.

Акціонери чи їх представники мають можливість ознайомитись з документами стосовно порядку денного в робочі дні з 09:00 до 16:00 за адресою: 73000,м. Херсон, вул. Макарова, 44, Адміністративний будинок, другий поверх, кабінет Голови Правління, кабінет № 2 (ліва сторона), а вдень проведення загальних зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами стосовно порядку денного Голова Правління Арав Олександр Абрамович

Для участі в загальних зборах необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбувалась за місцем проведення загальних зборів з 08-00 до 08-45, 22 серпня 2015 р.

Довідки за телефоном: (0552)291594.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР №133 (2137) від 17.07.2015 р.