Створення: 04.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/03/2015

Правління  ПрАТ «Управління механізації будівництва» повідомляє, що 10 березня 2015 року о 09-00 за адресою: м. Херсон, вул.Макарова, 44, відбудуться загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Про обрання голови та членів лічильної комісії.
 3. Звіт  Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік
 4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2014 рік.
 5. Звіт та висновки ревізора про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2014 рік.
 7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, порядку покриття збитків за 2014 рік
 8. Про реорганізацію ПрАТ «Управління механізації будівництва» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
 9. Про умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «Управління механізації будівництва» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
 10. Про оцінку та викуп акцій акціонерів ПрАТ «Управління механізації будівництва», які не голосували за прийняття рішення про припинення акціонерного товариства.
 11. Про утворення комісії з перетворення ПрАТ «Управління механізації будівництва», призначення голови та членів комісії ПрАТ «Управління механізації будівництва» у зв’язку з перетворенням (реорганізацією).
 12. Про встановлення порядку повноважень та строків перетворення ПрАТ «Управління механізації будівництва»
 13. Прийняття рішень по процедурним питанням припинення (реорганізації) ПрАТ «Управління механізації будівництва» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Призначення відповідальних осіб та визначення їх повноважень.

Для участі в загальних зборах необхідно мати паспорт, або документ засвідчуючий особу, належні оформлену довіреність (у разі неможливості особистої участі в зборах).

Реєстрація акціонерів з 08-00 до 08-45,  10 березня 2015 р. Тел. для довідок 0552 291594