Створення: 20.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 20/03/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 20.03.2014:

  •  звiльнений голова наглядової ради Подолян Микола Павлович, володiє 8,96% акцiй у статутному капiталi, перебував на посадi з 08.04.11. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена ревiзор Носкова Тетяна Iванiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 08.04.11. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою наглядової ради термiном на три роки Подолян Миколу Павловича, володiє 8,96% акцiй у статутному капiталi, попередня посада: голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Челака Анатолiя Георгiйовича, володiє 12,96% акцiй у статутному капiталi, попередня посада: приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано ревiзором термiном на три роки Коренкову Вiкторiю Миколаївну, акцiями не володiє, попередня посада: бухгалтер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.